• วันที่ 25 มกราคม 2561 
 • กำหนดการจัดกิจกรรม - Click -
 • รายการกิจกรรมการแข่งขัน - Click -
 • รายละเอียดกิจกรรม/ใบสมัคร - Click -
 • ตรวจสอบรายชื่อการสมัครร่วมกิจกรรม - Click -

 • ปฏิทินการรับนักเรียนปี 61 -Click-
 • แนวการรับนักเรียนปี 61 -Click-

ประเภทการทดสอบ

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) / วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร) / English Program
 • ห้องเรียนพิเศษ ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)
 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1

วันสอบ Pre Entrance 2018 

 • ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 วันที่ 28 มกราคม 2561 ในเวลาราชการ 08.30 – 12.00 น.
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ 08.30 – 12.00 น.
 • เข้าแถว ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี เวลา 07.30 น. เพื่อฟังคำชี้แจ้งการสอบและข้อมูลการรับนักเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - Click  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 61 (จะแก้ไขข้อมูลใหม่วันที่ 24 ม.ค.61)

กิจกรรมของโรงเรียน

อู่ทองเกมส์ 2017
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พิธีเปิด โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
จัดสอบธรรมศึกษา สนามสอบธรรมศึกษา แม่กองธรรมสนามหลวง ชั้นตรี โท และเอก
มอบเกียรติบัตรครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%
อบรมนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี
จัดพิธี"มุทิตาคารวะ" 2560
ภาพการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดการแข่งขันคณิตคิดเร็ว
 •  
 • 1 of 6
 • >

จัดซื้อจัดจ้าง

App ที่น่าสนใจ

Thai Weather พยากรณ์อากาศ
Mobile Application ภาครัฐทั้งหมด
แอพฯ ภาษาอาเซียน
Echo English แอพฯ สอนภาษาอังกฤษ