Ativity

จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารูปแบบ การประเมินแบบองค์รวม(Holistic Assessment)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การเลื่อนวิทยฐานะ"
นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ไปร่วมมหกรรมกีฬายูยิตสู ชิงแชมป์เยาวชนโลก
อู่ทองเกมส์ 2017
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พิธีเปิด โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
จัดสอบธรรมศึกษา สนามสอบธรรมศึกษา แม่กองธรรมสนามหลวง ชั้นตรี โท และเอก
มอบเกียรติบัตรครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%
อบรมนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี
จัดพิธี"มุทิตาคารวะ" 2560
ภาพการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดการแข่งขันคณิตคิดเร็ว
โครงการขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community)
จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ารแข่งขัน "การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรรมและพลังงานสะอาด ประจำปี 2560"
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร
ดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อ
าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ในหัวข้อ "ประชารัฐร่วมสร้าง สืบสานพระราชปณิธานพ่อ"
จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
แสดงความยินดีกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับผลสอบ O-Net ระดับ ม.3และ6
จัดกิจกรรมเปิดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่การสร้างองค์ความรู้
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
ทำบุญใส่บาตร ต้อนรับเปิดภาคเรียน 1/2560
การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน การเรียนรู้สะท้อนการศึกษาในศตวรรษที่ 21
มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พิธีถวายราชสดุดี ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ต้อนรับรองผู้อำนวยการสรณ์สิริ งามพิพัฒน์ สู่รั้วฟ้า-เหลือง
อบรมโครงงานคุณธรรม ให้แก่ตัวแทนนักเรียนทุกห้องเรียน
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.พลวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด้
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรมการแข่งขัน LOL 2016
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการห้องเรียนกีฬา
อบรมการจัดการเรียนการสอน แนวใหม่ ภายใต้หัวข้อ STEAM RW.
จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี
จัดพิธีบวงสรวงเปิดการฝึกซ้อมและแสดงละครพูด เรื่องเวนิสวานิช
กิจกรรม languages and culture walking street
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ในชื่อ "สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม"
การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2559
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
นายพรภูมิ อังศุวัฒนา ชั้น ม.5/1 ที่ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12

หน้า