การออกบูธนิทรรศการวันวิชาการแสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2559