บรรเลงดนตรีไทยในงานตักบาตประจำเดือนมกราคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ นำโดย ดร.วิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน
จัดกิจกรรมตักบาตรประจำเดือน และเนื่องในโอกาสวันครู 
อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช
ณ บริเวณหน้าศูนย์กีฬา 60 ปี ฤทธิยะวรรณาลัย