งานประชาสัมพันธ์

 

          ประชาสัมพันธ์ จะเป็นผู้นำด้านการประชาสัมพันธ์ ดูแลรักษาภาพลักษณ์ของสถาบัน สร้างความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ และทันสมัย ให้แด่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ
 

        ประชาสัมพันธ์ จะต้องสร้างความเป็นเลิศในเครือข่ายของข้อมูลข่าวสาร นำเสนอข่าวสารและ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และทันสมัย และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

 

ข้อมูลบุคลากร

 

                                                                 

 

                                                

                                                                

 

enlightenedheartข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมheartenlightened

  ติดตามได้ที่ Facebook ของงานประชาสัมพันธ์