งานผูกพันธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดเจริญธรรมาราม