งานรับนักเรียน

ข้อมูลสถิติการรับนักเรียน

 


ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

test123


โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
171/3151  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  10220  โทรศัพท์  0-2523-3402-5 ต่อ 155  โทรสาร  0-2532-0135  
http://www.rittiya.ac.th