ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม) สพม.2 

ที่อยู่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
171/3151  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  10220 

เบอร์ติดต่อ

  • เบอร์โทร 02-0349755
  • สำนักงานผู้อำนวยการการ ต่อ198  , Fax : 02-056-4723
  • กลุ่มบริหารวิชาการ ต่อ 122 , Fax : 02-0564724
  • กลุ่มบริหารงบประมาณ ต่อ 112 , Fax (พัสดุ) : 02-056-4721
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 913 , Fax :
  • กลุ่มบริหารทั่วไป ต่อ 118 , Fax : 02-056-4726
  • ห้องสมุด ต่อ 501 , Fax :  02-056-4727

เบอร์โทรหน่วยงานอื่นๆ

่ช่องทางอื่นๆ