ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม.2 

ที่อยู่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
171/3151  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  10220 

เบอร์ติดต่อ

  • เบอร์โทร 02-0349755
  • โทรสาร 
  • สำนักงานผู้อำนวยการการ ต่อ199 หรือ 
  • กลุ่มบริหารวิชาการ ต่อ 122 หรือ 
  • กลุ่มบริหารงบประมาณ ต่อ 112 หรือ 
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 913 หรือ 
  • กลุ่มบริหารทั่วไป ต่อ 118 หรือ 

่ช่องทางอื่นๆ