บรรเลงดนตรีประกอบงานตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560