บรรเลงดนตรีประกอบงานตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน 2560