บรรเลงดนตรีประกอบพิธีบายศรีงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559