บรรเลงดนตรีประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2560