ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 ชั้น 1 และบริเวณโดยรอบของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)