ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ห้องเรียนปกติ ม.1,4 ปี 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ห้องเรียนปกติ ม.1 
(รายงานตัววันที่ 4 เม.ย. 61 เวลา 09.00 น. )

 • ในเขตพื้นที่ฯ คุณสมบัติครบ
  • รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก -Click-
  • รายชื่อสำรอง -Click-
 • สอบคัดเลือกทั่วไป
  • รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก -Click-
  • รายชื่อสำรอง -Click-
 • เงื่อนไขพิเศษ 
  • รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก -Click-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ห้องเรียนปกติ ม.4 
(รายงานตัววันที่ 5 เม.ย. 61 เวลา 09.00 น. )

 • สอบคัดเลือกทั่วไป
  • รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก -Click-
  • รายชื่อสำรอง -Click-
 • เงื่อนไขพิเศษ 
  • รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก -Click-