ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปี 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 31 มี.ค. 61)

  • 611xxxx ในเขตพื้นที่ฯ คุณสมบัติครบ -Click-
  • 612xxxx ในเขตพื้นที่ฯ คุณสมบัติไม่ครบ -Click-
  • 613xxxx นอกเขตพื้นที่บริการ -Click-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 1 เม.ย. 61)

  • สอบคัดเลือกทั่วไป -Click-