รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว "ช่าง" (ทาสี,ปูน,ไฟฟ้า,ไม้,ประปา)

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   กลุ่มบริหารทั่วไป

  • ตำแหน่ง ช่างทาสี จำนวน 2  อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท  - รายละเอียด -

  • ตำแหน่ง ช่างปูน จำนวน 2  อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท - รายละเอียด -

  • ตำแหน่ง ช่างไม้  จำนวน 2  อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท - รายละเอียด -

  • ตำแหน่ง ช่างประปา  จำนวน 2  อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท - รายละเอียด -

  • ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า  จำนวน 1  อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท - รายละเอียด -

  • ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า(ปวส.) จำนวน 1  อัตรา  เงินเดือน 12,240 บาท - รายละเอียด -