รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ Pre Entrance 2018 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ Pre Entrance 2018 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2561

  • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) - Click -
  • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร) - Click -
  • ม.1 English Program  (EP) - Click -
  • ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) - Click -

อุปกรณ์ในการสอน

  1. ดินสอ 2B
  2. ยางลบดินสอ
  3. ปากกา

หมายเหตุ

  1. รายชื่อพิมพ์ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขในวันสอบ
  2. รายชื่อไม่มีหรือมีรายชื่อลงผิดกลุ่ม แจ้งข้อมูลได้ที่ admin@rittiya.ac.th