ร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย ปี 2560 "ถึงเส้นชัยตามครรลอง คาราวะยกย่อง ครูสองแผ่นดิน"