ร่วมกิจกรรมมุทิตาคาราวะครูผู้เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์กีฬาฯ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย