ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2560