ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านนิทรรศการวิชาการ "บ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ไทยแลนด์ 4.0"