าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ในหัวข้อ "ประชารัฐร่วมสร้าง สืบสานพระราชปณิธานพ่อ"

วันที่ 7 มิถุนายน 2559
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ในหัวข้อ "ประชารัฐร่วมสร้าง สืบสานพระราชปณิธานพ่อ" ซึ่งจัดขึ้นโดยกองทัพอากาศ กิจกรรมประกอบด้วย การเดินแฟชั่นโชว์ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ณ สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน 
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)