บรรเลงดนตรีไทยประกอบพิธีวันครู

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยจัดพิธีวันครู "ชาติพัฒนาด้วยครูดีมีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู"
โดยมี ดร.วิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี อ่านสารวันครูจากพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ผู้แทนครูอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ อ่านบทบูชาครู เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ครูของแผ่นดิน
ตลอดจนหลวงเทวฤทธิ์พันลึก ผู้ก่อตั้งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ภายใต้คำขวัญวันครูของโรงเรียน "ครูสร้างศิษย์ ศิษย์สร้างชาติ ตามรอยบาทพระราชา"