กิจกรรมฤทธิยะวรรณาลัยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

  • กิจกรรมฤทธิยะวรรณาลัยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีการจัดกิจกรรมการแสดงแฟชั่นโชว์และจัดโมเดลของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน