กิจกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ สวน 4 ทวีป ดรีมเวิร์ล

  • กิจกรรมค่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ สวน 4 ทวีป ดรีมเวิร์ล  วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559   โดยภายในสวน 4 ทวีปนี้จะแบ่งสวนออกเป็น 4 โซน 4 สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น สวนในโซน Romantic Europe กับพันธุ์ไม้แท้ๆ จากเมืองหนาวซึ่งหาชมได้ยากผลิดอกออกใบเติบโตเรียงรายอยู่ภายในห้องปรับอุณหภูมิและความชื้น อาทิ ไฮเดรนเยีย, แคลล่าลิลลี่, แอฟริกันไวโอเลต, ไฮยาซิน, กุหลาบพันปี เป็นต้น