ข้อความผิดพลาด

 • Warning: A non-numeric value encountered ใน theme_pager() (บรรทัด 329 ของ /var/www/vhosts/rittiya.ac.th/httpdocs/includes/pager.inc)
 • Warning: A non-numeric value encountered ใน theme_pager() (บรรทัด 335 ของ /var/www/vhosts/rittiya.ac.th/httpdocs/includes/pager.inc)
 • Warning: A non-numeric value encountered ใน views_plugin_pager_full->query() (บรรทัด 268 ของ /var/www/vhosts/rittiya.ac.th/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_pager_full.inc)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%
อบรมนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี
จัดพิธี"มุทิตาคารวะ" 2560
ภาพการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดการแข่งขันคณิตคิดเร็ว
โครงการขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community)
จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ารแข่งขัน "การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรรมและพลังงานสะอาด ประจำปี 2560"
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร
 • <
 • 2 of 7
 • >

 • ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก-ใหม่ -Click-
 • แบบฟอร์มการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ปี 2560
  • ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก-2560 -Click-
  • เกณฑ์การประเมิน-ประธาน-ประธานฯ-กรรมการฯ -Click-
  • เกณฑ์การประเมิน-เลขานุการ-เลขานุการ -Click-
 • ขอเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 Click -
 • ทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ 61 - Click