กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ต้อนรับรองผู้อำนวยการสรณ์สิริ งามพิพัฒน์ สู่รั้วฟ้า-เหลือง
อบรมโครงงานคุณธรรม ให้แก่ตัวแทนนักเรียนทุกห้องเรียน
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.พลวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด้
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรมการแข่งขัน LOL 2016
  • <
  • 2 of 5
  • >

ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

  • เอกสาร ส.ก.ส.ท - Click -
  • ผลการพิจารณาคัดเลือก-สพม Click -
  • ผลการพิจารณาคัดเลือก-สพป Click -
  • การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2559 Click -