นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการกรีฑาชิงแชมป์มุ่งกีฬาซีเกมส์

วันที่ 6 เมษายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำโดย นายกฤตนุ พรมวัง และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ กรีฑาชิงแชมป์มุ่งกีฬาซีเกมส์ ระหว่างวันที่ 3-7 เม.ย. 65 ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ผลการแข่งขัน

นางสาวปาณิสรา เจษฎางค์กูร ณ อยุธยา ม.5/3 ได้เหรียญทอง ประเภท เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

เด็กชายไอศูรย์ หวังทรัพย์น้อย ม.2 ได้เหรียญทองแดง ประเภท เดินทน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี