การอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ประจำปีการศึกษา 2565

           โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย นางอรวรรณ อาจเวทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครูงานแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการจัดอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) เรื่อง การให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 158 คน โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด

ประมวลภาพ “การอบรมนักเรียนที่ปรึกษา YC” วันที่ 2 กันยายน 2565 สามารถติดตาม และดาวโหลดภาพกิจกรรมได้ที่ link: https://photos.app.goo.gl/KiaZfVF6VAXXTsb28