ประกาศผลการคัดเลือก ม.1,4 ห้องเรียนปกติ ปี 66

รายชื่อนักเรียน ม.1 ที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง)

ให้ผู้ปกครอง/นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวที่ศูนย์กีฬา 60 ปี วันที่ 29 มี.ค. 66 เวลา 09.00-12.00 น.
เอกสารในการรายงานตัวบัตรสอบ/บัตรประชาชนนักเรียน

ถ้าไม่รายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
  • ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ –Click
  • ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ –Click
  • ม.1 เงื่อนไขพิเศษ –Click

รายชื่อนักเรียน ม.1 (สำรอง)

การเรียกบัญชีสำรอง โรงเรียนจะเรียกตามลำดับในประกาศ

  • ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ –Click
  • ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ –Click

รายชื่อนักเรียน ม.4 ที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง)

ให้ผู้ปกครอง/นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวที่้อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องวิชาการ วันที่ 30 มี.ค. 66 เวลา 09.00-12.00 น.
เอกสารในการรายงานตัวบัตรสอบ/บัตรประชาชนนักเรียน

ถ้าไม่รายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
  • ม.4 สอบคัดเลือกทั่วไป –Click

ยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ระบบยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2566

ยื่นความจำนงClick

ทะเบียนบ้านนักเรียนต้องอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่ยื่นความจำนงรอบ 2

ขอความกรุณาประเมินการดำเนินงานรับสมัครนักเรียน ปี 66 ห้องเรียนปกติ
Click