🎉ลูกฤทธิยะคนเก่ง เพชรน้ำหนึ่ง ปีการศึกษา 2565 จำนวน 169 คน🎉

🎉ขอแสดงความยินดีกับลูกฤทธิยะคนเก่ง ปีการศึกษา 2565 จำนวน 169 คน

ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน 4.00🎉