ณะครูร่วมต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฤทธิะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562