กิจรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2562 ภายใต้คำขวัญ“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา จัดกิจรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2562 ภายใต้คำขวัญ“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)