พีทาโกรัส

พีทาโกรัส
ชั้น : ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 3.1 ,ค 3.2
รายละเอียด :เรื่องพีทาโกรัสนั้นมีกลวิธีในการพิสูจน์มากมายหลายวิธี ซึ่งเราสามารถเห็นได้ไม่ว่าจะทั้งในหนังสือหรือแม้แต่ในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในตอนนี้คณิตคิดสนุก ได้รวบรวมวิธีการพิสูจน์สูตรพีทาโกรัสที่คุณครูสามารถนำไปใช้สอนได้ไม่ยากด้วยตัวเองแถมยังยิ่งช่วยสร้างความน่าสนใจให้การเรียนการสอนได้อีกด้วย