รายชื่อมอบตัวและลงทะเบียนเรียน ม.1,4 ปี 63

รายชื่อนักเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> Click <<

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> Click <<

การจัดห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ห้อง 5-8 เรียงตามคะแนนสอบและคะแนน O-net ห้องเรียน 9-16 เป็นห้องคละ

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : ห้อง 3-6 เรียงตามเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ม.3 เดิม) และคะแนน O-Net ห้อง 7-11 เป็นคละ

 

เอกสารสำหรับมอบตัว

 1. ใบมอบตัว (ม.1 สีเหลือง ม.4 สีฟ้า)

 2. สำเนา ปพ.1

 3. ชุดเอกสารมอบตัว (สำหรับ ม.3 เดิม)

หมายเหตุ

 1. สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 ส่งเอกสาร สำเนา ปพ.1 เท่านั้น

 2. การแต่งกาย ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม

 3. การมอบตัวอนุญาตให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเพียง 1 คน เข้ามอบตัวภายในศูนย์กีฬา

 4. รูปติดในใบมอบตัว ให้ใช้รูปโรงเรียนเดิม

 5. ใบมอบตัวสำหรับนักเรียน ม.4 ที่ไม่สามารถพิมพ์ใบมอบตัวได้ (หน้า 1) (หน้า 2)

วันมอบตัวนักเรียนจะได้รับ

 1. เอกสารสำหรับชำระค่าเทอม สามารถชำระผ่านธนาคารได้ทุกธนาคาร

 2. เงินเรียนฟรี 15 ปี (ม.ต้น  660 บาท ม.ปลาย 730 บาท)

 3. หนังสือเรียน

(โรงเรียนมีจำหน่วยเสื้อนักเรียนและอุปกรณ์อื่นๆ)

 

กำหนดการมอบตัว