การอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และงานแนะแนว ดำเนินการจัดอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) เรื่อง การให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ให้กับนักเรียนจำนวน 80 คน