MainPage

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

Wee

01/12/2023

Naruemol rw

26/09/2023

Wee

24/08/2023

จัดซื้อจัดจ้าง

10/03/2024 ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประจำปีการศึกษา 2567
23/03/2023 การรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประจำปีการศึกษา 2566
03/01/2023 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/12/2022 ประกวดราคาจ้างทาสีอาคารเรียน(อาคาร แบบ พ.328 ทรงจั่วและอาคาร แบบ คสล.พิเศษ 6 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2020 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ข(ในเขตแผ่นดินไหว)ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฤทธิยะสาร