การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 EP

ขอแสดงความยินดี…กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. กทม.2 🎉🎉🎉

🥇นางสาวปัญญาพร ศรีระโคตร ชั้น ม.3/4

🥇นางสาวญาธิกาญจน์ ตลับนาค ชั้น ม.3/4

🥇ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองรายการ แข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-3 🥇