ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/65 Updated *เริ่มใช้ 6 ธ.ค. 65*

ปรับตารางเรียน/ตารางสอน เนื่องจากปรับตารางเตรียมทหารและครูบรรจุ

  • ตารางเรียนนักเรียน (Updated 1 ธ.ค. 65) ** เริ่มใช้วันที่ 6 ธ.ค. 2565 **  –Click
  • ตารางสอนครู (Updated 1 ธ.ค. 65) ** เริ่มใช้วันที่ 6 ธ.ค. 2565 ** –Click