ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม) สพม.กท 2

ที่อยู่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3151 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์ติดต่อ

เบอร์โทร 02-0349755
สำนักงานผู้อำนวยการการ ต่อ198 , Fax : 02-056-4723
กลุ่มบริหารวิชาการ ต่อ 122 , Fax : 02-0564724
กลุ่มบริหารงบประมาณ ต่อ 112 , Fax (พัสดุ) : 02-056-4721
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 913 , Fax :
กลุ่มบริหารทั่วไป ต่อ 118 , Fax : 02-056-4726
ห้องสมุด ต่อ 501 , Fax : 02-056-4727

เบอร์โทรหน่วยงานอื่นๆ