การประกวดบรรเลงดนตรีไทย ระดับชาติ “บรรเลงภิรมย์ชลกันยา ครั้งที่ 3 “

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ในโครงการประกวดบรรเลงดนตรีไทย ระดับชาติ “บรรเลงภิรมย์ชลกันยา ครั้งที่ 3 ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ถ้วยรางวัลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประเภท การบรรเลงซอด้วง ระดับมัธยมศึกษา>>นางสาวพิชญาภา ทองประเทือง (เหรียญเงิน)

ประเภท การบรรเลงซออู้ ระดับมัธยมศึกษา>>นายอชินวัฒน์ อักษร (เหรียญทอง)