รับรางวัลจากการสอบแข่งขันโครงการAsian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) 2023 สาขาภาษาอังกฤษ

👍👍ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันโครงการAsian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) 2023 สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน ดังนี้