ประกาศผลสอบ Pre Ent ปี 67

การเข้าดูผลสอบให้กรอกข้อมูล รหัสประชาชนนักเรียน  ถ้าไม่สามารถเช็คข้อมูลได้ ติดต่อ line Official : @aca

ขอความกรุณากรอกแบบประเมิน –Click

ขอบคุณครับ

ห้องเรียนพิเศษ

  • ม.1 Gifted –Click
  • ม.1 EP –Click
  • ม.1 STEM –Click
  • ม.1 เตรียมทหาร –Click
  • ม.4 Gifted –Click
  • ม.4 IP –Click

ห้องเรียนปกติ

หมายเหตุ

  • สำหรับข้อสอบ ม.4 Gif ของนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ จะส่งให้นักเรียนทาง Email ภายในวันที่ 9 ก.พ. 67