🎉ลูกฤทธิยะคนเก่ง เพชรน้ำหนึ่ง ปีการศึกษา 2566 จำนวน 64 คน🎉

🎉ขอแสดงความยินดีกับลูกฤทธิยะคนเก่ง ปีการศึกษา 2566 จำนวน 64 คน🎉

ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน 4.00

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂