ผลการคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปี 62

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

หมายเหตุ 1) สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้ไปรายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

2) ให้นักเรียนใช้บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบในการรายงานตัว

คะแนนสอบ