แนวปฏิบัติการสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปี 67

ตารางสอบ/แนวปฏิบัติ

 • ม.1 ห้องเรียนพิเศษ –Click
 • ม.4 ห้องเรียนพิเศษ –Click
 • ม.1,4 ห้องเรียนปกติ –Click

การสอบปฏิบัติ STEM

รายงานตัวที่อาคาร 4 เวลา 12.15 น.

 • ความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microbit
 • การดำเนินการใน Microsoft Office
 • การชั่ง วัด ตวง สาร
 • วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 • การจัดการพื้นที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ห้องเรียนพิเศษ)

*รายงานตัว เวลา 07.45 น. ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี*
การเข้าห้องสอบ จะมีกรรมการพานักเรียนไปที่ห้องสอบ

ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) –Click
 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM) –Click
 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Cadet) –Click
 • English Program (EP) –Click

ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) –Click
 • International Program (IP) –Click