กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือก 1/67 ม.3,5,6

กำหนดการ

  • ม.3/6-3/11 วันที่ 7 พ.ค.67 เวลา 06.30-23.59 น.
  • ม.3/12-3/17 วันที่ 8 พ.ค.67 เวลา 06.30-23.59 น.
  • ม.5/2-5/9 วันที่ 9 พ.ค.67 เวลา 06.30-23.59 น.
  • ม.5/10-5/17 วันที่ 10 พ.ค.67 เวลา 06.30-23.59 น.
  • ม.6/10-6/16 วันที่ 13 พ.ค.67 เวลา 06.30-23.59น.

ลงทะเบียน –Click

ลืมรหัสผ่าน –Click

ห้องเรียน