ประกาศรหัสประจำตัว นักเรียน ม.1,4 ปี 62

sม.1-ปี62

sม.4-ปี62

แก้ไขวันที่ 2/5/62

สำหรับนักเรียน ม.1,4 ให้ดำเนินการสมัครสมาชิก Website เพื่อขอรหัสผ่านในการลงทะเบียนวิชาเลือก/ชุมนุม ลงทะเบียนสมาชิกใหม่  

หมายเหตุ

  1. ม.1 ห้องเรียนพิเศษ(1/1,1/2,1/3,1/4) ม.4 ทุกห้อง ไม่ต้องลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี

  2. ม.1/5-1/10 ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีกลุ่มที่ 1

  3. ม.1/11-1/16 ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีกลุ่มที่ 2