การติดตามผลการดำเนินงานการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจและการนำกระบวนการวิชาชีวิตสู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ส.ต.ท. กัมพล ธิราชรัมย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะทำงานจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในการติดตามผลการดำเนินงานการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจและการนำกระบวนการวิชาชีวิตสู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมมิตรภาพ