แสดงความยินดีกับผู้แทนนักเรียนที่ได้รับรางวัล Inspire Great Team Work

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนนักเรียนที่ได้รับรางวัล Inspire Great Team Work ในการแข่งขัน การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด THAILAND Green Mech contest 2019 ได้แก่
1.ด.ช. ศุภวิชญ์ กนกธนสมบูรณ์ ม.3/5
2.ด.ช. ปฏิภาณ ดำรงกิจมั่น ม.3/5
3.ด.ญ. พิชามญช์ ฤกษ์บุญชัย ม.3/5
4.ด.ญ. วณิชชา เงินอนันต์ ม.3/5