รับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ผู้แทนครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี